Finans

Bedret resultat for TAFJORD

28-02-2014 13:24 TAFJORD Forel?pig regnskap for 2013 viser et resultat etter skatt p? 121,6 mill. kr. Dette er en ?kning p? vel 70 mill. kr i forhold til 2012. ?rsaken til resultatforbedringen ligger fortrinnsvis i nettselskapet, som oppn?dde et vesentlig bedre resultat enn tidligere.

Forel?pig regnskap for 2013 viser et resultat etter skatt p? 121,6 mill. kr. Dette er en ?kning p? vel 70 mill. kr i forhold til 2012. ?rsaken til resultatforbedringen ligger fortrinnsvis i nettselskapet, som oppn?dde et vesentlig bedre resultat enn tidligere. Resultatene i nettselskapet kan svinge forholdsvis mye fra ?r til ?r. Dette som f?lge av endringer i faktorer som p?virker nettselskapenes inntektsramme. I tillegg fikk hele nettbransjen i 2013 kompensert for d?rlig resultat i 2011. – Dette har gitt sv?rt positiv effekt og sl?tt godt ut p? nettselskapets resultat. Det er likevel produksjonsselskapet v?rt som bidrar mest til konsernresultatet ogs? denne gangen, sier konsernsjef Erik Espeset. Han er godt forn?yd med de forel?pige tallene konsernet n? legger frem. – I 2013 ble det brukt mye ressurser b?de i nettselskapet og i morselskapet i forbindelse med fusjonsplaner for nettvirksomheten og etablering av det 8. st?rste nettselskapet i landet, M?renett AS. Dette arbeidet ble gjennomf?rt parallelt med vanlig drift. Likevel kan vi alts? legge frem forholdsvis gode tall for fjor?ret, sier Espeset. Konsernets resultat f?r skatt var p? 264,1 mill. kr, en ?kning p? 98 mill. kr i forhold til 2012. De totale skattekostnadene utgjorde 142,5 mill. kr. Dette inneb?rer en effektiv beskatning p? 54 %. Mer om selskapene (tallene for 2012 i parentes) Tafjord Kraftproduksjon AS produserte 1253 (millioner kilowattimer) i 2013 (1509 GWh). Omr?deprisen p? kraft var i gjennomsnitt 30,3 ?re/kWh (23,6 ?re/kWh) og selskapets driftsresultat ble 232 mill. kr (239 mill. kr). Tafjord Kraftnett AS overf?rte 989 GWh (992 GWh) i eget distribusjonsnett og fikk et driftsresultat p? 99 mill. kr (19 mill. kr). Tafjord Kraftvarme AS hadde et fjernvarmesalget p? 86 GWh (85 GWh). Selskapet leverte ogs? 25 GWh (26 GWh) str?m og fikk et driftsresultatet p? 16,5 mill. kr (20 mill. kr). Tafjord Marked AS leverte 977 GWh (1009 GWh) str?m til kunder og n?rmet seg ogs? 10 000 husholdningskunder p? fiber ved ?rsskiftet. Driftsresultatet ble 10 mill. kr (5 mill. kr). TAFJORD er et konsern best?ende av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Elektro AS. I tillegg til produksjon og salg av milj?vennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon, samt installasjonsvirksomhet, tilbyr konsernet ogs? vannb?ren fjernvarme til kunder i store deler av ?lesund kommune. V?rt hovedkontor er i ?lesund og vi har omlag 280 ansatte. Vedlagte filer PDF-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy