Marked

Badger Explorer ASA – Ut?velse av ansattes aksjeopsjoner i Badger Explorer ASA

er

Deltakere i Selskapets aksjeopsjonsprogram har den 7. mai 2011 ut?vd totalt 16 666 aksjeopsjoner. Som f?lge av de ansattes aksjeopsjonsut?velse har Styret besluttet ? ?ke Selskapets aksjekapital fra NOK 2 314 035

A to już wiesz?  Oslo B?rs - OBX vekter 26.05.2011 Symbol Weight %

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy