Marked

Badger Explorer ASA ? Oppkj?p av ytterligere 25% av Calidus Engineering Ltd.

er

Badger Explorer ASA (?BXPL?) har i dag kj?pt ytterligere 25% av aksjene i datterselskapet Calidus Engineering Ltd. (?Calidus?) i Storbritannia mot et vederlag p? ? 932.685. Etter oppkj?pet utgj?r BXPLs eierandel i datterselskapet 75%. I 2007 ble partene enige om en oppkj?psmodell der Badger Explorer ASA gradvis kj?per 100% av Calidus fram til 2013. BXPL kj?pte f?rst 50% av Calidus Engineering Ltd. gjennom et kombinert oppkj?p av utest?ende aksjer og en aksjeemisjon. I dag ble ytterligere 25% kj?pt og de resterende 25% vil bli kj?pt i 2013. Calidus er et velrenommert tverrfaglig teknologiselskap som spesialiserer seg p? nedihulls utstyr for robuste milj?er. I tillegg til tjenester innen modellering og teknisk design

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy