Finans

Arne Giske tar over etter Terje R. Venold som konsernsjef i Veidekke

06-12-2012 20:14 Veidekke ASA 1. juli 2013 tiltrer Arne Giske som konsernsjef i Veidekke. Han overtar etter Terje R. Venold, som har hatt stillingen siden 1989. Arne Giske er i dag leder for Veidekkes eiendomsvirksomhet, og har v?rt ansatt i selskapet siden 2001.

1. juli 2013 tiltrer Arne Giske som konsernsjef i Veidekke. Han overtar etter Terje R. Venold, som har hatt stillingen siden 1989. Arne Giske er i dag leder for Veidekkes eiendomsvirksomhet, og har v?rt ansatt i selskapet siden 2001. Beslutningen om ? ansette Arne Giske som konsernsjef ble tatt av styret i Veidekke torsdag 6. desember 2012, og styreleder Martin M?land sier dette er en ideell l?sning for Veidekke. – Terje R. Venold har f?rt Veidekke helt til toppen av bransjen, s? det ? finne hans etterf?lger har v?rt en utfordring. Arne Giske pekte seg tidlig ut som en kvalifisert kandidat, og derfor er vi sv?rt forn?yde med ? kunne offentliggj?re dette n? i god tid f?r han overtar, sier Martin M?land. Styreverv og lederstillinger Arne Giske er 55 ?r og har lang erfaring som medlem av konsernledelsen b?de i ABB og n? sist i Veidekke. Han har erfaring fra flere styreverv, og ogs? som leder for Skiforeningen, som er en av de st?rste medlemsorganisasjonene i Norge. Arne Giske begynte i Veidekke i 2001 som konserndirekt?r og CFO med ansvar for Veidekkes ?konomi- og finansfunksjon. I 2007 ble han konserndirekt?r for Veidekkes eiendomsvirksomhet i Skandinavia. – Det er en stor ?re ? bli vist denne tilliten fra styret, og samtidig har jeg en betydelig ?refrykt ved ? overta ledelsen i et selskap som har v?rt drevet og ledet s? godt gjennom mange ?r. Jeg har jobbet i Veidekke i 12 ?r og gleder meg til ? ta fatt p? oppgaven, sier Arne Giske. Han overtar etter Terje R. Venold, som har v?rt Veidekkes konsernsjef de siste 24 ?rene. Arne Giske vil bruke det neste halv?ret p? ? sette seg inn i sin nye rolle f?r han overtar konsernsjefstolen 1. juli 2013. – Veidekke er et bunnsolid selskap med h?y og bred kompetanse, fundamentert i en strategi om verdiskapende samspill. Dette er et sterkt og motiverende utgangspunkt for oppgaven jeg st?r overfor, sier Arne Giske. En ?ra er over I l?pet av Terje Venolds 24 ?r som konsernsjef i Veidekke har omsetningen ?kt fra 1,8 milliarder kroner til 20 milliarder kroner, antall ansatte har ?kt fra 1 700 til 6 500, selskapet har kj?pt opp 60 bedrifter, b?rsverdien har ?kt fra en halv til seks milliarder kroner og gjennomsnittlig ?rlig avkastning p? Oslo B?rs har i perioden v?rt 14 %. Med fokus p? l?nnsom vekst har Venold i tillegg l?ftet fram to kjernesaker. Den ene er de ansattes brede og betydelige medeierskap i eget selskap, som har gitt Veidekke en unik posisjon p? dette omr?det. Den andre er den betydelige satsingen p? helse, arbeidsmilj? og sikkerhet (HMS). Veidekke har som m?l ? drive skadefritt, og det er en del av et kollektivt bransjel?ft som har forbedret sikkerheten for alle. – Arne Giske har bred erfaring fra n?ringsliv og organisasjoner. Han har 12 ?rs fartstid i Veidekke og har hatt ledende stillinger i finans- og eiendomsvirksomheten v?r. Vi g?r n? inn i en periode hvor jeg skal hjelpe Arne med ? forberede seg p? hans nye oppgaver. Arne Giske er en meget dyktig leder, og jeg er sikker p? at styret har valgt den beste til ? lede den videre utviklingen av Veidekke, sier Terje R. Venold. Venold skulle opprinnelig g? av med pensjon for to ?r siden, men ble forespurt av styret om ? fortsette inntil ny konsernsjef var p? plass. Pressefoto Arne Giske og Terje R. Venold p? Flickr For mer informasjon kontakt: Styreleder Martin M?land, tlf 90 79 10 79, [email protected] Konserndirekt?r Arne Giske, tlf 21 05 77 80 / 905 89 526, [email protected] Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, [email protected] Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, [email protected] Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy