Marked

“Aksjon skolebrann” er gjennomf?rt

er

2010 har v?rt et ?r som har v?rt preget av mange store skader i kommunale bygg. Skadeomfanget for de 8-10 st?rste skadene blant KLPs kunder utgj?r rundt 300-350 millioner kroner. Skolebranner F?rst og fremst har ?ret v?rt preget av de mange store og ?deleggende brannene p? skoler. Skadeomfanget for skolebrannene bel?per seg til n?r 150 millioner kroner. KLP har hatt tett dialog med de kommunene det gjelder. Dette er kompliserte skadeoppgj?r

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy