Marked

7 av 10 tror p? boligprisvekst

21-08-2012 08:30 GARANTI Eiendomsmegling En fersk befolkningsunders?kelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at sju av ti personer tror boligprisene vil ?ke de neste tolv m?nedene. Dette er en ?kning fra tidligere unders?kelser.

En fersk befolkningsunders?kelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at sju av ti personer tror boligprisene vil ?ke de neste tolv m?nedene. Dette er en ?kning fra tidligere unders?kelser. I unders?kelsen som er foretatt blant et utvalg p? 1900 personer i Norge oppgir 69 prosent at de tror prisene p? boligeiendom vil ?ke de neste 12 m?nedene, mot 53 prosent h?sten 2011, og 55 prosent for ett ?r siden. 4 prosent tror prisene vil falle, 19 prosent tror prisene vil v?re uendret, og 8 prosent er usikre. – Det er interessant ? se at forventningene i markedet ?ker i en tid med et sterkt fokus i media p? h?ye boligpriser og mulige boligbobler, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling. Oslo p? topp Det er i Oslo at forventningene om boligprisvekst er sterkest. 82 prosent av Osloborgerne forventer ?kte priser, en ?kning p? hele 27 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor. Ogs? i Bergen forventer flere enn i resten av landet at boligprisene vil stige, med en andel som forventer prisvekst p? 78 prosent. Generelt forventer flere i sentrale omr?der at boligprisene vil stige sammenlignet med distriktsomr?der. – Det er ikke overraskende at det er i storbyene og andre sentrale omr?der at flest tror p? boligprisvekst. Disse omr?dene er pressomr?der, preget av stor innflytting og lav boligbygging, sier Drogseth. Bolig fortsatt mest popul?rt Unders?kelsen viser ogs? at 68 prosent mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er p? niv? med tilsvarende unders?kelser fra b?de h?sten 2011 og for ett ?r siden hvor 67 prosent oppga det samme. 13 prosent foretrekker bankinnskudd, mens 7 prosent mener investering i aksjer eller obligasjoner er den beste investeringen. – At nesten ni av ti nordmenn eier sin egen bolig er en av de store suksessene i det moderne Norge. Det har bidratt til jevn fordeling av velstand og boligformuer for mange. Boligen er nordmenns st?rste spareb?sse, sier Drogseth. Unders?kelsen er gjennomf?rt av Opinion Perduco i mai/juni 2012 blant et tilfeldig utvalg av 1900 personer i befolkningen. For ytterligere informasjon: Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005 Om GARANTI Eiendomsmegling: GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede. Kjeden ble opprettet i 2000 og har n? 30 kontorer over hele landet. Garantimeglerne solgte 4 200 boliger i 2011. Se ogs? www.garanti.no Vedlagte filer PDF-dokument Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy