?konomi

25 b?rsnoterte selskaper med utslippsm?l

11-11-2014 15:44 KLP Selskaper ser at en sterk klimapolitikk er en fordel for n?ringslivet, inkludert policytiltak som st?tter opp om lavkarbon-investeringer. Dette viser en ny analyse gjennomf?rt av CDP, en internasjonal interesseorganisasjon for b?rekraftig n?ringsliv.

Selskaper nyter godt av ? iverksette tiltak mot klimaendringer. De ser at en sterk klimapolitikk er en fordel for n?ringslivet, inkludert policytiltak som st?tter opp om lavkarbon-investeringer. Dette viser en ny analyse gjennomf?rt av CDP, en internasjonal interesseorganisasjon for b?rekraftig n?ringsliv. Resultatene publiseres i den globale rapporten om A-listen: The CDP Climate Performance Leadership Index 2014. Analysen er gjennomf?rt p? oppdrag av 767 investorer som sammen representerer over en tredjedel av verdens kapital til forvaltning. CDP Nordic Report 2014 oppsummerer de nordiske resultatene. Rapporten er en uavhengig analyse av informasjon fra nesten 2000 b?rsnoterte selskaper globalt. Selskapene rangeres i forhold til CDPs anerkjente metodikk. 157 nordiske selskaper er analysert, noe som tilsvarer 85 prosent av markedskapitalen p? de nordiske b?rsene. Hovedpunkter fra 2014: – 39 norske selskaper svarte p? CDPs sp?rreskjema, en svarprosent p? 58 prosent. – 17 nordiske selskaper har kommet p? den globale “A”-listen, inkludert tre norske selskaper. Dette er en tredobling fra i fjor og en langt st?rre ?kning enn trenden globalt. – 65 prosent av de norske selskapene som rapporterte til CDP har utslippsreduksjonsm?l ? et f?rste steg for ? m?le og iverksette klimatiltak. – 59 prosent av de norske selskapene som rapporterte til CDP har iverksatt incentiver for ledelsen knyttet til bedriftens klimam?l. Globalt er det 187 selskaper som har innf?rt fremragende klimatiltak. Selskapene f?r dermed karakteren “A” i CDPs rangering og f?r plass p? den f?rste globale rangeringslisten av n?ringslivets tiltak mot klimaendringer. Norske selskaper p? “A-listen”: – Solstad Offshore – EVRY ASA – Telenor Group (andre ?r p? rad) Paul Simpson, administrerende direkt?r i CDP, sier: ? Hovedpoenget er risikoen fra klimakrisen. De katastrofale milj?utfordringene vi st?r overfor representerer ogs? ?konomiske problemer. Denne udiskuterbare annerkjennelsen filtrerer ned til b?de selskaper og investorer. – Selskapene som kommer p? CDPs f?rste liste over verdens ledende bedrifter p? klima b?r anerkjennes for sin fremgang; de knuser de ?konomiske mytene mot utslippsreduksjoner. Likevel fortsetter utslipp ? stige globalt i et urovekkende tempo. Bedrifter og myndigheter m? ?ke sin klimaambisjon. Dataene viser at vi har verken tid eller r?d til apati. Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP, sier: ? Det er gledelig ? se Solstad Offshore, EVRY og Telenor blant verdens ledende selskaper p? klima. Men utfordringen er enorm og det krever handling fra alle selskaper. Vi ?nsker ambisi?se m?l fra alle. FNs klimatoppm?te i september i ?r viste en samlet bekymring og vilje til handling fra verdens ledere. Det gir h?p, men ansvaret hviler p? oss alle. CDP Nordic Report 2014 og The A List: CDP Climate Performance Leadership Index 2014 finnes p? CDPs nettside. Personer p? hovedbilde: Svein Erik Isaksen fra Solstad Offshore (til venstre) og Jan Kristensen fra Telenor er p? CDPs “A-liste” og mottok diplom p? CDPs Climate Leadership Seminar and Ceremony i dag. For mer informasjon, kontakt: Jeanett Bergan, Leder for ansvarlige investeringer, KLP, +47 92 03 85 89, [email protected] Emma Henningson, Direkt?r, CDP Nordic, +46 705 595152, [email protected] Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 442 milliarder kroner. CDP er en internasjonal, ikke-for-profit organisasjon som leverer det eneste globale systemet for bedrifter ? byer ? m?le, rapportere og dele viktig milj?informasjon. CDP jobber med markedsakt?rene, inkludert 767 institusjonelle investorer med en samlet markedskapital p? US$92 trillioner, for ? motivere bedrifter til ? rapportere sin p?virkning p? milj?et og naturressurser og iverksette tiltak for ? redusere disse. CDP har n? den st?rste samlingen globalt av informasjon om risiki knyttet til klimaendringer, vann og skogbruk, og analyser dette datamaterialet i forhold til effekten p? n?ringslivets, investorers, og politikernes kjerneoppgaver. Vennligst bes?k www.cdp.net eller f?lg oss p? @CDP for ? l?re mer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy