?konomi

191 500 husholdninger byttet str?mselskap i l?pet av f?rste halv?r

09-10-2014 08:48 elskling.no Statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at 191 500 husholdninger byttet str?mleverand?r i l?pet av f?rste halv?r. Dette er en ?kning p? ca. 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor (178 800). Blant husholdningene som byttet str?mavtale p? elskling.no valgte 71 prosent spotprisavtale, som dermed ble den mest popul?re avtaleformen.

Statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at 191 500 husholdninger byttet str?mleverand?r i l?pet av f?rste halv?r. Dette er en ?kning p? ca. 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor (178 800). Blant husholdningene som byttet str?mavtale p? elskling.no valgte 71 prosent spotprisavtale, som dermed ble den mest popul?re avtaleformen. ? Det er gledelig at aktiviteten p? str?mmarkedet fortsetter ? ?ke. En betydelig faktor i den ?kende aktiviteten er str?mprisportaler som elskling.no, som gj?r det enklere for husholdningene ? finne riktig str?mavtale. P? kun f? minutter kan husholdningene b?de sammenligne og bytte str?mavtale, og dermed redusere str?mutgiftene sine, sier Jens Regnström, grunnlegger av str?mbyttetjenesten elskling.no. Historisk sett har perioder med h?y str?mpris og stor medieoppmerksomhet f?rt til flere leverand?rbytter. Til tross for dette, ble lavpris?ret 2013 et rekord?r i str?mbyttestatistikken. Dette viser at str?mprisen ikke er den eneste faktoren som p?virker forbrukernes vilje til ? bytte str?mselskap. Teorien styrkes ytterligere av utviklingen i l?pet av ?rets f?rste seks m?neder. Antallet str?mbytter ?kte sammenlignet med fjor?ret, samtidig som str?mprisen var den laveste p? sju ?r. ? Tidligere byttet husholdningene leverand?r n?r det sved i lommeboken, men dette ser ut til ? ha endret seg. Andelen aktive kunder p? str?mmarkedet ?ker, og én forklaring kan v?re at str?mselskapene har blitt mer aggressive i markedsf?ringen mot forbrukerne. Vi anbefaler husholdningene ? takke nei til tilbud om str?mavtaler over telefon, p? gaten eller p? kj?pesentre, og i stedet sammenligne og bytte str?mavtale selv ved hjelp av verkt?yene som finnes p? nettet, sier Jens Regnström. If?lge elskling.no’s statistikk for bytte av str?mleverand?r i f?rste halv?r, var spotprisavtalene mest popul?re. Andelen som valgte fastprisavtale var p? 12 prosent, noe som er lavere sammenlignet med samme periode i fjor (21 %). Avtaler med variabel pris sto for 17 prosent av str?mbyttene, noe som er en nedgang fra 23 prosent i samme periode i fjor. ? Én forklaring for den ?kte interessen for spotpris kan v?re det lave str?mprisniv?et vi s? i vinter. Vi anbefaler kundene ? ta utgangspunkt i sin egen privat?konomi n?r de velger mellom fastpris og spotpris, sier Jens Regnström. Revidert byttestatistikk fra NVE viste at 372 600 husholdninger byttet str?mselskap i fjor. Sammenlignet med 2012 (332 100) inneb?rer dette en ?kning i str?mbytter p? dr?yt 12 prosent. Om elskling.no ? Norges f?rste tjeneste for sammenligning og skifte av str?mkontrakter elskling.no tilbyr forbrukeren et kompetent, enkelt og objektivt verkt?y som forenkler kompliserte sammenligninger og bytteprosesser og dermed stimulerer og ?ker antallet som aktivt velger str?mleverand?r. Tjenesten ble f?rst lansert i Sverige ? elskling.se ? og har fra starten av 2007 hjulpet mer enn 400 000 svensker ? sammenligne og bytte str?mavtale. Bedriften ble grunnlagt og drives fra begynnelsen av fem sivilingeni?rer fra Kungliga Tekniska Högskolan som etter noen ?rs erfaring fra n?ringslivet samlet seg rundt idéen at det trengs en uavhengig, dekkende tjeneste med h?y kvalitet som ?ker transparensen p? det nordiske kraftmarkedet. www.elskling.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy