Marked

1 kvartal 2011: 37 milliarder kroner inn i verdipapirfond

er

| Rentefond tok st?rsteparten av kaken | Institusjonelle kunder tegnet mest | Utlendingene inn i aksjefond | Personkunder forsiktig ut av aksjefond Rentefond tok st?rsteparten av kaken Statistikk for f?rste kvartal viser at det ble tegnet verdipapirfond for 37 milliarder kroner mer enn det ble innl?st (nettotegning). Av dette var nettotegningen i rentefond (obligasjonsfond og pengemarkedsfond) p? hele 30

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy