Finans

1 av 3 frykter kriminalitet

24-06-2013 07:47 If Skadeforsikring Til tross for at vi bor i et av verdens tryggeste land: Hver tredje nordmann er redd for ? bli utsatt for kriminalitet, viser en ny unders?kelse.

Mer enn hver fjerde nordmann mener ogs? det er akseptabelt med flere overv?kningskameraer for ? skape trygghet for den enkelte, g?r det frem av en ny sp?rreunders?kelse fra forsikringsselskapet If. (Foto: If) Til tross for at vi bor i et av verdens tryggeste land: Hver tredje nordmann er redd for ? bli utsatt for kriminalitet, viser en ny unders?kelse. 1 av 4 mener det akseptabelt at politiet b?rer v?pen i gatene, g?r det frem av en fersk unders?kelse YouGov har gjennomf?rt for If Skadeforsikring. Selv om Norge og resten av Norden heldigvis fortsatt er blant verdens tryggeste hj?rner, blir de kriminelle mer utspekulerte og brutale. Noen stikkord er organiserte bander, grenseoverskridende kriminalitet og lavere terskel for voldsbruk. ? Vi i If snakker med ofre for kriminalitet hver dag, og merker oss at den blir t?ffere og t?ffere, sier Morten Thorsrud, konserndirekt?r for privatmarkedet i If Skadeforsikring. Ja til detaljerte forbud og p?bud Mer enn hver fjerde nordmann mener ogs? det er akseptabelt med flere overv?kningskameraer for ? skape trygghet for den enkelte, g?r det frem av If-unders?kelsen. Hver femte nordmann mener at detaljerte forbud og p?bud er veien ? g? for ? skape trygghet for den enkelte. Fall p? trygghetsliste ? Som forsikringsselskap vi er opptatt at politiet skal ha gode virkemidler i sin bekjempelse av kriminalitet, og vi har tillit til at politiet, andre myndigheter og politikerne i samarbeid finner frem til gode l?sninger som er til det beste for oss alle, sier konserndirekt?ren. De nordiske landene er blant de tryggeste i verden, men i fjor ramlet Norge ned fra 9.-plass p? den anerkjente rankingen Global Peace Index til en 19.-plass. At Norge mistet plassen blant topp ti, skyldes trolig terrorangrepet 22. juli 2011 som resulterte i 77 d?de og 300 skadde. Tall hentet fra If Skadeforsikrings sp?rreunders?kelse om nordmenn og trygghet: Nordmenn om akseptable virkemidler for ? oppn? trygghet (Hva er etter din mening akseptable virkemidler for ? skape trygghet for den enkelte/for deg?) Hver tredje nordmann (31 %) er redd for ? bli utsatt for kriminalitet. Mer enn hver fjerde nordmann mener det er akseptabelt med allmenn bev?pning av politiet for ? skape trygghet for den enkelte (29 %). 5 % svarer mer liberale v?penregler for private. Mer enn hver fjerde nordmann mener ogs? det er akseptabelt med flere overv?kningskameraer for ? skape trygghet for den enkelte (28 %) Hver femte nordmann mener at detaljerte forbud og p?bud er veien ? g? for ? skape trygghet for den enkelte (20%) 17 % svarer at Datalagringsdirektivet er akseptabelt, det at myndighetene skal kunne f? lagre mer data om den enkelte. Noe over hver tredje mener ingen av disse virkemidlene er akseptable. — Hver ?ttende nordmann mener tanken p? terror skaper utrygghet i hverdagen. ? 13 % sier at terror gj?r dem mest utrygge i hverdagen, n?r det gjelder seg selv og sine n?rmeste. Om unders?kelsen M?lingen ble gjort 9.-16. april 2013. 1 008 intervjuer er gjennomf?rt for If Skadeforsikring per web/Online Omnibus (CAWI) av YouGov (husk kildehenvisning). Resultatene gir et representativt bilde av Norges internettbefolkning (18 ?r-74 ?r). Kontaktpersoner i If: Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver, telefon 98 24 98 05 – [email protected] Klakken, leder for myndighetskontakt, telefon 95 75 54 54 – [email protected] If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy