?konomi

?31 nye selskaper ekskludert

01-12-2014 11:00 KLP Fire nye selskaper blir ekskludert fra KLPs investeringer per desember. I tillegg ekskluderer KLP 27 kullselskaper. Yahoo! Inc blir igjen

01-12-2014 11:00 KLP Fire nye selskaper blir ekskludert fra KLPs investeringer per desember. I tillegg ekskluderer KLP 27 kullselskaper. Yahoo! Inc blir igjen inkludert.

Fire nye selskaper blir ekskludert fra KLPs investeringer per desember. I tillegg ekskluderer KLP 27 kullselskaper. Yahoo! Inc blir igjen inkludert. KLP har hatt sin halv?rlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fire nye selskaper blir ekskludert per desember: POSCO, Daewoo International Corporation, Olam International og Agrium. POSCO, Daewoo International Corporation og Olam International blir utelukket fordi selskapenes kj?p av bomull fra Usbekistan utgj?r en uakseptabel risiko for medvirkning til brudd p? b?de menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Bruk av barnearbeid til innh?stingen av bomull har lenge v?rt utbredt i Usbekistan. Etter press fra internasjonalt hold har landet redusert omfanget av barnearbeid, men har gjort dette ved ? ?ke bruk av tvangsarbeid fra voksne. Av hensyn til risikoen for ? bidra til slike brudd har mange av verdens st?rste bomullsprodusenter og ?forhandlere erkl?rt at de ikke vil kj?pe usbekisk bomull. B?de POSCO, gjennom sitt datterselskap Daewoo International, og Olam, har bekreftet i dialog at de er klar over denne risikoen, men likevel har de ikke gitt noen indikasjon p? at de vil endre sin innkj?pspraksis. – Selskapene b?r innf?re systemer som er utviklet for ? forhindre og oppdage barne- og tvangsarbeid innenfor sine leverand?rkjeder. Der det er p?vist brudd p? menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter, forventer KLP at selskaper reagerer med ? iverksette tiltak som er rimelig beregnet til ? forhindre at brudd fortsetter, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP. KLP ekskluderer ogs? Agrium. I likhet med KLPs tidligere praksis inneb?rer Agriums kj?p av fosfat fra Vest-Sahara gjennom en langtidskontrakt med OCP, Marokkos statseid selskap Office Chérifien des Phosphates (OCP), en uakseptabel risiko for medvirkning til brudd p? grunnleggende etiske normer og s?ledes et brudd med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. 27 kullselskaper ekskludert KLP offentliggjorde 19. november at selskapet vil ?ke sine investeringer med en halv milliard kroner i ?kt kapasitet innen fornybar energi. KLP trekker seg samtidig ut av selskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kull (se egen liste nedenfor). KLPs f?rste kullgjennomgang inneb?rer salg av aksjer og obligasjoner i 27 selskaper for til sammen 386 millioner kroner. – Dette er et f?rste steg og kullgjennomgang av investeringene. Vi har fors?kt ? etablere en fornuftig balanse mellom investeringer i ny fornybar energiproduksjon, uttrekk av kullselskaper og eierskapsut?velse. Neste steg n? er ? p?virke selskaper til klimaomstilling og reduksjon i utslipp av CO2. Selskaper med stor kullbasert virksomhet og som ikke viser vilje og evne til omstilling vil st? i fare for ? bli utelukket, sier Jeanett Bergan. Yahoo inn i varmen Yahoo! Inc. (heretter kalt Yahoo) ble utelukket i desember 2005 p? grunn av brudd med punktet om menneskerettigheter i KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Yahoo overleverte brukerinformasjon til kinesiske myndigheter som f?rte til ti ?rs fengselsstraff for en kinesisk journalist. – Yahoo erkjenner at den opprinnelige hendelsen som dannet grunnlag for utelukkelse var kritikkverdig, og har innf?rt en rekke tiltak for ? styrke brukernes personvern. KLP anbefaler at dialogen fortsetter om hvordan Yahoo viser respekt for ytringsfrihet, men at det ikke lenger er grunnlag for ? utelukke selskapet, sier Bergan. KLP har besluttet ? trekke seg ut av f?lgende 27 kullselskaper: Adaro Energy Tbk PT Ameren Corp American Electric Power Co. Inc Banpu Public Comp. Ltd China Coal Energy Comp. Ltd China Resources Power Holdings Comp. Ltd China Shenhua Energy Comp. CLP Holdings Ltd Coal India Ltd CONSOL Energy Inc Datang International Power Generation Comp. Ltd DMCI Holdings Inc E-CL SA Exxaro Resources Ltd Hokuriku Electric Power Comp. Indo Tambangrava Megah Tbk PT Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd NTPC Ltd Peabody Energy Corp. Power Assets Holdings Ltd Reliance Power Ltd Shougang Fushan Resources Group Ltd Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Tata Power Co. Ltd TransAlta Corp Turquoise Hill Resources Ltd Yanzhou Coal Mining Comp. Ltd Fakta KLP har n? ekskludert 99 selskaper fra sine investeringer for etiske brudd. 9 selskaper kan knyttes til menneskerettighetsbrudd, 3 for individers rettigheter i krig og konflikt, 7 for andre grunnleggende etiske normer, 1 for arbeidstakerrettigheter og 15 som f?lge av grov milj?skade. I tillegg kan 19 selskaper knyttes til produksjon av kontroversielle v?pen, 20 selskaper fordi de produserer tobakk og 27 til utvinning av kull eller kullkraftproduksjon. Ingen er per i dag utelukket grunnet korrupsjon. For mer informasjon kan du kontakte: Jeanett Bergan, Leder ansvarlige investeringer KLP 92 03 85 89 eller e-post [email protected] Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 470 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy